Turkish-English translations for aktarmak:

transfer · to transfer · transmit · quote · divert · to move · import · to transmit · other translations

aktarmak transfer

Bilgisayar, tüm komuta kodlarını Kaptan Jean-Luc Picard'a aktar.

Computer, transfer all command codes to Captain Jean-Luc Picard.

Acil yaşam destek gücünü kalkanlara aktar.

Transfer emergency life support power to shields.

Muir, bu parayı dün Cayman Adaları'nda bir hesaba aktardı.

Muir transferred that amount to a Grand Cayman account yesterday.

Click to see more example sentences
aktarmak to transfer

Bilgisayar, tüm komuta kodlarını Kaptan Jean-Luc Picard'a aktar.

Computer, transfer all command codes to Captain Jean-Luc Picard.

Acil yaşam destek gücünü kalkanlara aktar.

Transfer emergency life support power to shields.

Muir, bu parayı dün Cayman Adaları'nda bir hesaba aktardı.

Muir transferred that amount to a Grand Cayman account yesterday.

Click to see more example sentences
aktarmak transmit

Radyo dinlemek için, bir televizyon ya da bir telefon için güç aktarımı yapabilirsiniz.

You can transmit power to hear the radio, or for television, or for a telephone.

Herhangi bir bilgi aktarımı oldu mu?

Has any information been transmitted?

Hafızayı aktaran bir virüs.

A virus that transmits memory.

aktarmak quote

Antik bir Hindu yazıtı, bir Amerikalı tarafından aktarılmış.

It is an ancient Hindu text quoted by an American.

'Biz D'Amour'u çok şüpheli bir karakter olarak görüyoruz' diye aktardı bir kaynak.

'We regard D'Amour as a highly dubious character' quoted one source.

Bir kaynaktan aktaran kim tahmin et.

Guess who's quoted as a source.

aktarmak divert

Albay Telford çabaları kontrol aktarmak için değil tamamen Were boşuna.

Colonel Telford's efforts to divert control Were not entirely in vain.

Güç aktarıcısı aşırı yüklendi.

The power diverter overloaded.

aktarmak to move

Ve Şükran Günü Louis Tobin'in parayı aktarması için son şanstı, itiraf etmeden önce.

And Thanksgiving was Louis Tobin's last chance to move the money before he confessed.

Görünüşe göre Henry, parayı aklamak ve aktarmak için elmasları kullanıyor.

It looks like Henry's been using diamonds to launder and move money around.

aktarmak import

Şimdi "video dosyası aktar"a bas.

Now click "import video file.

aktarmak to transmit

Radyo dinlemek için, bir televizyon ya da bir telefon için güç aktarımı yapabilirsiniz.

You can transmit power to hear the radio, or for television, or for a telephone.