aktivitesi

Ama hala biraz beyin aktivitesi var değil mi?

But there's still some brain activity, isn't there?

Beyin aktivitesi tamamen normal. Beyin dalgaları da tamamen sağlıklı.

Brain wave activity is normal and wave profile is completely healthy.

Beyin aktivitesi neredeyse hiç yok.

There's almost no brain activity.

Duygular ve beyin aktivitesi üzerine bir araştırma yapıyorum.

I'm doing research on emotions and brain activity.

Kalp atışı, nabız ve beyin aktivitesi yoktu.

There was no heartbeat, no pulse, no brain activity,

Artan soluk hızı, kan basıncı, beyin aktivitesi.

Increased respiration rate, blood pressure, brain activity.

İşte karşınızda bu haftanın aile aktivitesi.

Here it is. This week's family activity.

Nefes almıyor, nabız yok, beyin aktivitesi yok.

No respiration, no pulse, no brain activity.

Evet, ama voleybol aktivitesi daha fazla.

Yeah, but with a lot more volleyball.

Solunum yavaşlıyor kalp atışı, beyin aktivitesi.

Slows respiration heart rate brain activity.