Turkish-English translations for alçaklık:

lowness · ignominy · infamy · sordid · villainy · other translations

alçaklık lowness

Bu sizin için gerçekten yeni bir alçaklık.

This is really a new low for you guys.

Bu senin için bile çok aşağılık bir şey Fergus zalimce, utanç verici bir alçaklık.

Even for you, Fergus, this is a new low a cruel, shameful, disgusting low.

Bobolit gibi bir aşağılık için bile yeni bir alçaklık seviyesi.

This is a little low, even for a hack like Bobolit.

alçaklık ignominy

Ben evet diyorum çocuğun bir geleceği var ve bunda utanç, onursuzluk alçaklık, rezalet görüyorum.

I say, yes the kid has a future and in it I see shame, dishonor ignominy, disgrace.

Diyorum ki, evet çocuğun bir geleceği var ve bunda utanç, onursuzluk alçaklık, rezalet görüyorum.

I say, yes the kid has a future and in it l see shame, dishonor ignominy, disgrace.

alçaklık infamy

Ne de alçaklık veya hıyaneti.

Neither infamy nor treason.

alçaklık sordid

Bu bir çeşit alçaklık.

This is kind of sordid.

alçaklık villainy

Alçaklık alçaklık, alçaklık.

Villainy villainy, villainy!