Turkish-English translations for alçalma:

degradation · descent · other translations

alçalma degradation

Bu bir alçalma olur.

It would be a degradation.

Alçalma, skandal ve başarısızlık.

Degradation, scandal and failure.

alçalma descent

Alçalma oranı artıyor.

Descent rate increasing.