Turkish-English translations for alçaltıcı:

demeaning · other translations

alçaltıcı demeaning

Umurumda değil, çok alçaltıcı!

I don't care; it's demeaning.

"Hizmetçi", kulağa alçaltıcı geliyor.

"Servant" sounds so demeaning.

Yarbay Bu çok alçaltıcı.

Commander This is demeaning.