Turkish-English translations for alışılmadık:

unusual · unorthodox · unconventional · unlikely · eccentric · uncommon · strange · other translations

alışılmadık unusual

Benim gibi biri için alışılmadık bir şey değil ki bu.

That's not at all unusual for someone like me.

Dün gece Amy ile alışılmadık bir deneyim yaşadım.

I had an unusual experience with Amy last night.

Alışılmadık bir şey buldun mu?

Did you find anything unusual?

Click to see more example sentences
alışılmadık unorthodox

Ajan Hand, Skye'ın yöntemleri alışılmışın dışındadır biliyorum ama o da bu takımın bir üyesi.

Agent Hand, I know Skye's methods are unorthodox, but she's a member of this team.

Ölü erkek arkadaşının beynini yemek alışılmışın çok dışında metotlardan biri, ama

Eating her dead boyfriend's brains is one of the more unorthodox methods, but

Bu biraz alışılmışın dışında.

This is a little unorthodox.

Click to see more example sentences
alışılmadık unconventional

Bu kız alışılmadık bir ameliyat isteyen çok hoş biri.

She's just she's a nice girl who wants an unconventional operation.

Ortaklığımız alışılmadık bir ortaklık ama yine de ortaklık.

Ours is an unconventional partnership, but it's a partnership.

Biraz alışılmadık bir şey ama bence seveceksin.

A little unconventional, but I think you'll like it.

Click to see more example sentences
alışılmadık unlikely

Bir kadın ve çocuğu için alışılmadık bir yer.

It's an unlikely place for a woman and child.

Biz en alışılmadık havyan arkadaşız.

We're the most unlikely animal friends.

Ve alışılmamış bir birlik. Bir balık ve karides aynı yuvayı paylaşıyor.

And an unlikely alliance, a fish and a shrimp that share a burrow.

Click to see more example sentences
alışılmadık eccentric

Hadi, o sadece alışılmadık, hepsi bu.

Come on, he's just eccentric, that's all.

Alışılmadık bir kelime dağarcığı vardır.

She's got a very eccentric vocabulary.

Lavery biraz alışılmadık bir tip.

Lavery is a little eccentric.

Click to see more example sentences
alışılmadık uncommon

Bunun sebebi Echinococcus granulosus adında bir parazit. bu amerikada son derece alışılmadık bir durum

The result of the parasite Echinococcus granulosus. It's extremely uncommon in the U.S.

Bu istasyonda tarlafaresi istilası alışılmadık bir şey değil.

Vole infestations are not uncommon on this station.

alışılmadık strange

Alışıldık bir isim değil, garip değil mi?

Unusual name. Strange name, isn't it?