Turkish-English translations for alışkanlık:

habit · custom · routine · addiction · way · practice · pattern · habituation, habituate · other translations

alışkanlık habit

Bu iğrenç ve tiksindirici bir alışkanlık ve bu yüzden hiç kız arkadaşın yok.

Really, it's a disgusting and repulsive habit, and that's why you don't have a girlfriend.

Ama sonra anladım ki "son bir kez" bir alışkanlık olmuş, söz değil.

Next thing I knew, "one last time" was a habit, not a promise.

Gerçekten kötü bir alışkanlığı var?

Does he really have a bad habit?

Click to see more example sentences
alışkanlık custom

Bu bir Amerikan alışkanlığı.

It's an American custom.

Bu barbarca bir alışkanlık.

It's a totally barbaric custom.

Tuhaf alışkanlıkları olan ilginç ölümlüler.

Strange mortals with curious customs.

alışkanlık routine

Doğal yollarla. Sıkı bir diyet ve egzersiz alışkanlığıyla.

The natural way with a rigorous diet and exercise routine.

alışkanlık addiction

Çünkü yasal alışkanlık yaratan ucuz kitaplar satacağız.

Because we'll sell cheap books and legal addictive stimulants.

alışkanlık way

Doğal yollarla. Sıkı bir diyet ve egzersiz alışkanlığıyla.

The natural way with a rigorous diet and exercise routine.

alışkanlık practice

Alışkanlık Wainwright Amca.

Practice, Uncle Wainwright.

alışkanlık pattern

Bu alışkanlık haline gelmeye başladı değil mi?

This is becoming a pattern, isn't it?

alışkanlık habituation, habituate

Alışkanlığın ne demek olduğunu biliyorum Liam.

Yep, I know what habitual means, Liam.