Turkish-English translations for alıştırma:

practicing, practice · exercise · training · drill · other translations

alıştırma practicing, practice

Biliyorsun, senin için alıştırma olur. Ayrıca benim için de çok kötü değildi.

You know, you could use the practice, and it wasn't so bad for me.

Alıştırma yapmak için her gün, güzel bir şiir yazmaya çalış.

For practice, try writing a pretty poem every day.

Bence yani. Ya da en azından sabır alıştırması yapıyordu.

I think, or. at least, maybe he's practicing patience.

Click to see more example sentences
alıştırma exercise

Bu bir eğitim alıştırması mı?

Is this a training exercise?

Bu bir alıştırma ve King'in oyunu olarak biliniyor.

This is an exercise known as King's Game.

Sana başka bir alıştırma vereceğim.

I'll give you another exercise.

Click to see more example sentences
alıştırma training

Bu bir eğitim alıştırması mı?

Is this a training exercise?

Hayatta kalma alıştırması şimdi başlıyor.

Your survival training starts right now.

Marvin kendini lazımlığa alıştırdı.

Marvin has potty-trained himself.

alıştırma drill

Bu bir ölüm alıştırması.

It's the death drill.

Siz alıştırma yapın Wulf.

You know the drill, Wulf.