Turkish-English translations for alınlık:

pediment · other translations

alınlık pediment

Ve bize alınlıktan ateş etmeye devam ettiler.

And they kept firing at us from the pediments.

Dört büyük sütunun üzerine üçgen bir alınlık.

Triangular pediment On four great pillars.