Turkish-English translations for alıntılamak:

quote · paraphrase · other translations

alıntılamak quote

Favori alıntılar, Robert Oppenheimer.

Favorite quote, Robert Oppenheimer.

Bu iyi bir şey ama hala alıntılar ve gerçeklerden kaçıyorsun.

That's fine, but you're still just regurgitating quotes and facts.

Tahliye edilenlerden ve İç Güvenlik'ten alıntılar istiyorum.

I want quotes from evacuees and Homeland Security.

Click to see more example sentences
alıntılamak paraphrase

Ted Bundy'den alıntılar yapıyor.

He's paraphrasing Ted Bundy.