Turkish-English translations for alakalı:

relevant · relating, related · regarding · pertinent · involved · other translations

alakalı relevant

Görünüşe göre bir kalıbın parçası; bence bundan daha çok alakalı.

Seems to be part of a pattern; I think that's more than relevant.

İlginç ama alakalı değil.

Interesting, but not relevant.

Evet de bunun ne alakası var?

Yes, but how is that relevant?

Click to see more example sentences
alakalı relating, related

Belki, ama Wendy hakkında öğrendiğimiz her şey onun bir anne olmak istemesiyle alakalı.

Maybe, but everything we've learned about Wendy Is related to her wanting be a mother.

Ben Ben üzgünüm, Christian, ama bunun benimle ne alakası var?

I'm sorry, Christian, but how does that relate to me?

İşini çok seviyor, gurur duyuyor ve bu da işle alakalı.

He loves his job, proud of it and this is work-related.

Click to see more example sentences
alakalı regarding

Bu cinayetle alakalı bir teorim var.

I have a theory regarding this murder.

Bu, ne ile alakalı?

What is this regarding?

Milo Rambaldi'yle alakalı her şey bana tuhaf geliyor.

Anything regarding Milo Rambaldi seems odd to me.

Click to see more example sentences
alakalı pertinent

Bundan daha fazla ne alakalı olabilir?

What could be more pertinent than that?

Sanırım bu alakalı bilgi.

I guess this is pertinent.

alakalı involved

Evet ve benimle alakası ne?

Yeah, and this involves me how?

Naomi Walling ve Princefield'le alakalı.

It involves Naomi Walling and Princefield.