Turkish-English translations for alakasız:

irrelevant · unrelated · other translations

alakasız irrelevant

Romantik bir ilişki komplonun kanıtı değildir ama alakasız da değildir.

Well, a romantic relationship isn't proof of a conspiracy, but it's not irrelevant.

Bu da başka bir alakasız kitap olacak.

It's just gonna be another irrelevant book.

Benim için alakasız değil.

It's not irrelevant to me.

Click to see more example sentences
alakasız unrelated

Bunlar tesadüf olamaz, diğer bir alakasız suçlularla dünya çapında işbirliği.

These cannot be coincidences, unrelated criminals are cooperating with one another worldwide.

Tamamen alakasız bir sorum var.

I have a totally unrelated question.

Tamamen alakasız olacak; ama şu anda çıplak mısın?

Hey, totally unrelated. Are you naked right now?

Click to see more example sentences