Turkish-English translations for alamet:

omen · boding · sign · other translations

alamet omen

Bu çok iyi bir alamet.

That's a very good omen.

Bu iyi bir alamet!

This is a good omen!

Ben bunu iyi bir alamet olarak görüyorum.

Now, I take that as a very good omen.

Click to see more example sentences
alamet boding

Benim için pek hayra alamet olmayan eski bir efsane.

An ancient legend that does not bode well for me.

Bu yarın için hiç de hayra alamet değil.

This does not bode well for tomorrow.

Bu evlilik için hayra alamet değil.

That doesn't bode well for marriage.

Click to see more example sentences
alamet sign

Bu bir alamet çocuklar.

This is a sign, boys.

Bu çok kötü bir alamet.

It's a terrible sign.

Kesinlikle iyiye alamet değil.

Definitely not a good sign.

Click to see more example sentences