Turkish-English translations for alaycı:

mocking · cynical · sarcastic · sarcasm · ironical, ironic · wry · derisive · other translations

alaycı mocking

Ve insanlık Tanrı olmadan diğer birçok vahşiler gibi alay edecek.

And humanity will mock like many other savages without God.

Bir daha hiç alay etmeyeceğime söz veriyorum.

I promise I'll never mock you again.

Monsieur, benimle alay etme, dua ederim

Monsieur, don't mock me now, I pray

Click to see more example sentences
alaycı cynical

Aşk konusunda alaycı olmak oldukça kolaydır ama bu, bu gece çok zor.

It's very easy to be cynical about love, but this, tonight, this is hard.

Ancak bence Hüvi'nin çok daha alaycı bir mizah anlayışı var.

But I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor.

Çok kötü alaycı değilim Yeterince bu tam zamanlı yapmak.

Too bad I'm not cynical enough to do this full-time.

Click to see more example sentences
alaycı sarcastic

Belki de gerçekten alaycı biri olduğun içindir ya da belki

Maybe it's because you're really sarcastic, or maybe it's because you

Nine Virginia alaycı ve komik.

Grandma Virginia, sarcastic and funny

Sakın benimle alay etme, evlat.

Don't get sarcastic with me, son.

Click to see more example sentences
alaycı sarcasm

Bu arada, alaycı bir ifadeydi bu.

That was sarcasm, by the way.

Bu alay mıydı?

Was that sarcasm?

Et yiyici ve alaycı Sokka.

Sokka, the meat and sarcasm guy!

Click to see more example sentences
alaycı ironical, ironic

Bu da çok alaycı değilse

If that's not too ironic.

Çok tuhaf. Alaycı bir şaka.

Well, it's an ironic joke.

Kaos, anarşi, alaycı tişörtler.

Chaos, anarchy, ironic T-shirts.

Click to see more example sentences
alaycı wry

Başrollerde Nick Marlowe, alaycı Albay Danning rolünde.

Starring Nick Marlowe as the wry Colonel Danning.

Çok zekice, esprili, alaycı.

It's intelligent, witty, wry.

Alaycı Sör Bob.

Wry Sir Bob.

alaycı derisive

Devamlı mırıltı ve küfür içerikli alay şeklinde parlamalar ve taciz

Outbursts in the form of constant murmurs and derision shouting profanity and abuse

Sweet Clyde, kendisine alaycı bir şekilde gül.

Sweet Clyde, laugh derisively at him.