albümü

Bu harika bir albüm.

This is a great album.

Sonra da bana tek bir şarkı olduğumu söyledi tüm bir albüm değil.

And so he told me I was just one song, not a whole album.

Ve bu arada o albüm senin değil.

And by the way, that album is not yours.

Artık bebek değil ve ben bir fotoğraf albümü bile hazırlamadım.

He's not a baby anymore, and I never made one photo album.

Çünkü kayıp bir fotoğraf albümü var. Ben sadece

Because there's an album of photos that's gone missing.

Bu fotoğraf albümü ne kadar?

How much for this photo album?

Bu değerli sanat eserleri albümü Çin Kraliyet ailesinden geliyor.

This precious art album comes from the Chinese royal family.

Bir yerlerde fotoğraf albümü var mı?

There's an album of photographs somewhere?

Bu sadece bir albüm!

This is just an album!

Hayır, hayır, yeni Led Zeppelin albümü değil, Rush, Kanadalı bir grup.

No, no, not a new Led Zeppelin album, a Canadian band, Rush.