Turkish-English translations for aldırış:

care · attention · other translations

aldırış care

Bunu al ve kendine dikkat et, tamam mı? Tamam mı?

Take that, and take care of yourself, okay?

Tamam, iyi Kendine dikkat ve kızları al?

Take good care of yourself and the girls, okay?

Sadece dikkatli ol, Al.

Just be careful, Al.

Click to see more example sentences
aldırış attention

Bayanlar ve baylar, bir dakikanızı alabilir miyim lütfen?

Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

Bayanlar ve Baylar, bir dakikanızı alabilir miyim?

Ladies and gentlemen, can I have your attention?

Hanımlar ve beyler, bir saniyenizi alabilir miyim, lütfen?

Ladies and gentlemen, can I have your attention, please?

Click to see more example sentences