Turkish-English translations for aldatmak:

cheat · deceive · to deceive · finagle · other translations

aldatmak cheat

Şunu dinle Papa,.. Roberto bu güzel bayanı aldatmak için beni kullanmış.

Papa, listen to this. Roberto used me to cheat on this nice lady.

Kocanı aldatmak senin için sıradan bir şey mi?

So, is cheating a common thing for you? Never.

Çünkü sen de Julia da aldatmak için fazla dürüstsünüz.

Because you and Julia are both too honest to cheat.

Click to see more example sentences
aldatmak deceive

Soru şu: Bizi kim aldatmak istiyor ve niçin?

The question is: Who's attempting to deceive us and why?

Neden biz yakın tutun bu olduğunu Bizi aldatmak?

Why is it those we hold closest deceive us?

Neden Ba'ku ları aldatmak için bu köyün kopyasını yapsınlar?

Why would they duplicate this village except to deceive the Ba'ku?

Click to see more example sentences
aldatmak to deceive

Soru şu: Bizi kim aldatmak istiyor ve niçin?

The question is: Who's attempting to deceive us and why?

Neden Ba'ku ları aldatmak için bu köyün kopyasını yapsınlar?

Why would they duplicate this village except to deceive the Ba'ku?

Onu bu kadar küstahçasına aldatmak.

To deceive him so blatantly.

aldatmak finagle

Ama her zaman aldatmak için bir yol bulunur.

But there's always a way to finagle something.