Turkish-English translations for alenen:

publicly · openly · other translations

alenen publicly

Bunun anlamı olduğunu alenen yalan bir dönem olacak kölelik

Means that it is lying publicly There will be a period of slavery

ATAT, Birleşik Krallık'taki alenen ticaret yapan en büyük şirketlerden biri.

ATAT's one of the largest publicly-traded companies in the U.K.

Ne alenen, ne özel olarak.

Not publicly. Not privately.

alenen openly

Colin Powell alenen siyah değildir.

Colin Powell is not openly black.

Bu sefer alenen Nicodemusa saldırıyor.

This time he's attacking Nicodemus openly.

Lewis Farrakhan alenen siyahtır.

Lewis Farrakhan is openly black.