Turkish-English translations for alerjik:

allergic · allergy · other translations

alerjik allergic

Böcek ısırığı gibi geldi. Bir tür alerjik tepkime gibi.

This sounds like a bug bite, some kind of allergic reaction.

Bana alerjik bir reaksiyon gibi geliyor.

Looks like an allergic reaction to me.

Ölüm sebebi, ağır alerjik reaksiyon. Bilinmeyen bir maddeye karşı.

Cause of death: severe allergic reaction to something unknown.

Click to see more example sentences
alerjik allergy

Penisilin alerjisi alerjik tepkiyi daha iyi açıklıyor.

Penicillin allergy explains the allergic reaction much better.

Tırnakları koparılmış hayvanlardaki alerjik tepki?

Reactive allergies in de-clawed animals?