Turkish-English translations for algı:

perception, percept · sense · feeling · other translations

algı perception, percept

Çünkü genel algının tersine, senin bir işin var.

Because, contrary to public perception, you have a job.

Düşük seviye algı filtresi ya da belki biz kalın kafalıyızdır.

Low level perception filter, or maybe we're thick.

Bu algıyı etkileyebilir sen iki dakika için gittin..

It can affect perception. You were gone for two minutes.

Click to see more example sentences
algı sense

Bu bir his, bir algı.

It's a feeling, a sense.

algı feeling

Bu bir his, bir algı.

It's a feeling, a sense.