Turkish-English translations for algoritma:

algorithm · other translations

algoritma algorithm

Onlara daha iyi bir algoritma ver onlar da sana dehşet bir satış ekibi versin.

Y-You give them a better algorithm, they'll give you a killer sales team.

Sayın Yargıç, davacı da biliyor ki algoritmayı asla açığa çıkaramayız.

Your Honor, the plaintiff knows that we will never reveal the algorithm.

İyi fikir, ben de üç ile ilgili bir algoritma hazırlayacağım.

That's a good idea. I'll run an algorithm on three.

Click to see more example sentences