Turkish-English translations for alkolizm:

alcoholism · other translations

alkolizm alcoholism

Tıpkı alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı gibi genetik bileşenleri var.

Just like alcoholism or drug addiction, there's a genetic component.

Alkolizm için değil, nöbetler için. Tamamen farklı şeyler.

Not the alcoholism, the seizures, totally different.

Alkolizm de bir hastalık.

Alcoholism is a disease.

Click to see more example sentences