almaya

Şimdi de onu geri almaya geldim.

Now I'm here to get her back.

Beni almaya geldiğin için sağ ol.

Thanks for coming to get me.

Onun için bir şeyler almaya geldim sadece.

I've just come to get some things for her,

Hayır, bana hiçbir şey alma.

No, don't get me anything.

Hadi gel, ben de seni almaya geldim. Gel.

Come on now, I've come to take you.

Baba, lütfen onu içeri alma.

Dad, please don't let him in.

Hey, biraz su almaya gidelim.

Hey, let's go get some water.

Evet, buraya bazı şeyler almaya gelmişti, ve bir daha dönmedi.

Yeah, he came by here to get some stuff and never came back.

Annem her zaman bana daha güçlü bir kilit almaya çalışıyor ama bilirsin, bunun bir hilesi var, bu yüzden

My mom's always trying to get me to get a stronger lock, but, you know, this one does the trick, so

Hayır, onu almaya gitme!

No, Don't go get him!