Turkish-English translations for altın:

gold · golden · other translations

altın gold

Altın var ya da yok, Hala bir çıkış yolu bulmamız gerek.

Gold or no gold, we've still got to find another way out of here.

Bu altın! Ve o bana ait..

It's gold and it's mine

İşte bu yüzden altın madalyayı alacağım.

That's why I'll get the gold medal.

Click to see more example sentences
altın golden

Sağlıklı bir kız bebek, bir prenses doğmuş. Altın gibi saçları olan.

A healthy baby girl, a princess was born, with beautiful golden hair.

Ve altın bir kol!

And a GOLDEN ARM!

Altın kafese hoş geldiniz.

Welcome to the golden cage.

Click to see more example sentences