Turkish-English translations for altındaki:

under- · other translations

altındaki under-

Fakat şu an bu ülke saldırı altında ve yapmam gereken bir işim var ve başka seçeneğim yok.

But right now this country is under attack, and I've got a job to do, and I don't have a choice.

Yatağın altında bir şey var.

There's something under this bed.

Suyun altında bir dakika kalabilirsin, belki iki.

You hold one minute under water, maybe two.

Click to see more example sentences