Turkish-English translations for altyapı:

infrastructure, infrastructural · other translations

altyapı infrastructure, infrastructural

Peki, dediğim gibi, Tenant GBR için çalışıyor, ve GBR ordu için altyapı sağlıyor.

Well, like I said, Tenant works for GBR, and GBR provides infrastructure for the military.

Deniz Kuvvetleri yok, altyapı sistemi yok. Yiyecek yok, yakıt yok

There's no Navy, no infrastructure, no food or fuel supply.

Düzgün bir altyapıya ihtiyacımız var.

We need a proper infrastructure.

Click to see more example sentences