Turkish-English translations for amaçlamak:

purpose · aim · other translations

amaçlamak purpose

Bu bilimsel amaçlar için, biliyorum.

You know, for scientific purposes.

Onlar sadece teorik amaçlar için vardır.

They exist for theoretical purposes only.

Cerrahi amaçlar için.

For surgical purposes.

Click to see more example sentences
amaçlamak aim

Ortak amaçlar ve ilgi alanları, sözlü iletişim, finansal güvenlik, entellektüel anlamda uyumluluk.

Common aims and interests verbal communications financial security intellectual compatibility.

Bunlar şeytani amaçlar mı?

Are these such evil aims?