Turkish-English translations for ama:

but · but not · still · only · though · yet · however · blind · on the contrary · other translations

ama however

Ama bu oldu, Murphy sana yalan söyledi ve sen bunu biliyorsun!

However that happened, Murphy lied to you and you know it!

Güzel bir numara, ama bu bir yılan değil.

It's a good trick. However, it is not a snake.

Ama senin bunu yapma lüksün yok çünkü yeni bir işin var.

But you, however, do not have that luxury because you have a new job.

Ama bu arada, ben, sizin de söylediğiniz gibi özgür bir adamım.

But in the meantime, I am, as you said, however A free man.

Ama sana başka bir şey daha vereceğim.

However, I'll give you something else.

Ama yine de, orada hareket eden hiçbir şey göremiyorum.

However, I can't see anything moving down there.

Ama, ne yazık ki çok hasta, ve yakında ölecek.

However, she is unfortunately very ill, and will soon die.

Ama benim bir görüşmem var.

I, however, have a job interview.

Ama bu, Michael Jones değil.

This, however, is not Michael Jones.

Ama yine de bu iyi değil.

However, this is not good.