Turkish-English translations for amacıyla:

for · with · on · for the purpose of · other translations

amacıyla for

Evet ama iyi bir amaç için hepsi.

Yes, but it's all for a good cause.

Hepsi iyi bir amaç için.

All for a good cause.

Çoğu kadın için gerçekten bir amaç Olabilir ama benim için değil.

It's not really a goal for me like it is for most women.

Click to see more example sentences
amacıyla with

Bir amacı olan kadın ve erkek.

A man and woman with a mission.

Hepsi beraber hareket etti beraber yaşadı ve bir amaç ile beraber öldüler.

Everything moved together, lived together, and died with a purpose.

Amacı olan bir adam.

A man with a purpose.

Click to see more example sentences
amacıyla on

Bunu bana bir amaç için mi yapıyorsun?

Are you doing this to me on purpose?

Belki amacı bu değil.

Maybe it's not on purpose.

O andan itibaren hayatımın tek bir amacı vardı.

From that moment on, my life only had one purpose.

Click to see more example sentences
amacıyla for the purpose of

Ki bu da metaforik bir tartışmanın amacı için oldukça önemli.

Which for the purposes of a metaphorical argument is very important.