Turkish-English translations for amatör:

amateur · ham · home · beginner · dilettante · other translations

amatör amateur

Ve bu da Charlie Davis. Bu akşam itibariyle kainat amatör boks şampiyonu.

And this is Charlie Davis, amateur boxing champion of the universe as of tonight!

Yirmi yıl önce amatör bir grupta Stella'yı oynamıştım.

Twenty years ago, I played Stella with an amateur group.

Bu adam lanet bir amatör.

The man's a bloody amateur.

Click to see more example sentences
amatör ham

Amatör radyo operatörü olan bir sivil var.

There is one civilian ham radio operator.

John, o babanın eski amatör telsizi.

John, it's your dad's old ham radio.

O Jean Pierre. ve bizler amatör radyocularız.

He's Jean Pierre. And we're ham radio operators.

amatör home

Amatör bir film gibi.

It's like a home movie.

Çok kişisel amatör bir video.

A very personal home video.

Şimdi "Amerikanın En Aptal Amatör Videoları

And now, America's Stupidest Home Videos.

amatör beginner

Daha kötüsünü de gördüm, o bir amatör.

I've seen worse, he's just a beginner.

Her zaman, eğer amatör değilsen.

Always. Unless you're a beginner.

amatör dilettante

Amatör bir Che biyograficisi olarak Benim de kendimce bir teorim var.

As something of a dilettante Che biographer, I have my own theory.