Turkish-English translations for amatörlük:

amateurism · other translations

amatörlük amateurism

Tabii ki, buraya hoş geldiniz. Ama çok sıkı amatörlük kurallarımız var.

You're very welcome here, of course but we do have a strict amateur code.