ambalajı

Ben de banyoda bir kaç boş prezervatif ambalajı ve bir çok biyolojik delil buldum.

I also found some empty condom wrappers in the bathroom and a lot of biological evidence.

Hayır, sadece yeni bir ambalaj galiba.

No, just a new package, I guess.

Bu orijinal ambalaj ve bu şeyler o yüzden bu kadar değerli.

This is original packaging and that's why these things are so valuable.

O o çok güzel bir ambalaj yapmış, öyle değil mi?

He he he did a lovely wrapping job, don't you think?

Ne güzel ambalaj kağıdıkağıdı.

What nice wrapping paper.

Sanırım bir zamanlar bir tür ambalaj kağıdıymış.

I think it was some sort of wrapper once.

Sadece sirke ve ambalaj kağıdıkağıdı.

Just vinegar and brown paper.

Sarı ambalaj kağıdıkağıdı var mı?

Got any gold wrapping paper?

Çikolata ambalajı yenilebilir değil.

Chocolate wrapping isn't edible.

Üzerinde ruj olan bir hamburger ambalajı.

A burger wrapper with lipstick on it.