Turkish-English translations for amele:

worked · redneck · coolie · worker · other translations

amele worked

Bir amele gibi basit işlerde çalışırım.

I work as a Iaborer, simple work

Bir amele gibi çalışan ilahiyatçıyı da hiç duymadım.

I didn't know a seminarist could work as a Iaborer

' Arkadaşları amele gibi pürüzsüz bir uyum,

'His friends worked like a smooth harmony,

amele redneck

Hey, sizi amele hergeleler, hala burada mısınız?

Hey, you redneck scoundrels still here?

Kırolar, ameleler, otomotiv işçileri.

Rednecks, hardhat automotive workers.

Ameleler bizi aşağıladı.

Rednecks insulted us.

amele coolie

Bana sadece Amele de.

Just call me Coolie.

Evet, amele, Converse'mi öp!

Yeah, coolie, kiss my Converse!

amele worker

Kırolar, ameleler, otomotiv işçileri.

Rednecks, hardhat automotive workers.