ameliyatı

Onu aradım ve hastanede bir problem olduğunu ameliyat ya da onun gibi bir şey olduğunu söyledim.

So, I called her and said I had a problem at the hospital, a surgery or something.

Hayır, ameliyattan hemen sonra seni arayacağım. Ben de seni seviyorum hayatım.

No, I'm gonna call you right after surgery. well, love you, too, darling.

Biraz şans ve bir sürü ameliyatla, başka bir adam bulur.

With a little luck and a lot of surgery, she'll find another guy.

Senin için üç aydan daha az kadar önce kalp ameliyatı olmuş bir hasta.

For you, he is a patient who had heart surgery less than three months ago.

Yine de, bu beyin ameliyatı gibi bir şey değil.

Still, it's not exactly brain surgery or anything.

Bu beyin ameliyatı değil!

This isn't brain surgery!

Çok komikti, çünkü açık kalp ameliyatı hiç de kolay değil.

Oh! Is funny because open heart surgery not easy at all.

Sanırım estetik ameliyat için biraz genç, sen de öyle düşünmüyor musun?

I think she's a little young for plastic surgery, don't you think?

Bu bir açık kalp ameliyatı değil.

It's not open heart surgery.

Ama önce. küçük bir ameliyat.

But first, a little surgery.