Turkish-English translations for amir:

chief · officer · supervisor · superior · handler · commandant, commander · in charge · overlord · charge · masterful, master · president · other translations

We also found translations for word amir in English.

amir chief

Evet. Ben amir yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da Çavuş Gabriel.

I'm deputy chief Brenda Leigh Johnson, and this is sergeant Gabriel.

Amir, inan bana.

Chief, believe me.

Amir orada mı?

Is chief there?

Click to see more example sentences
amir officer

Dün gece bir Mossad ajanı, Amir Mantel Virginia'daki bir park yerinde öldürüldü.

Last night a Mossad officer, Amir Mantel, was murdered in a Virginia parking lot.

Gizli polis olan memur Zimmerman, amir polis olarak

Officer Zimmerman, the undercover officer was the supervising cop

Dedektif, siz Teğmen Harun'un amiri olarak buradasınız.

Inspector, you're here as Lieutenant Haroun's commanding officer.

Click to see more example sentences
amir supervisor

Bu hafta işe başladı ve senin amirin olacak.

She started this week and she will be your supervisor.

Bu da senin amirin.

This is your supervisor.

Ve senin amirin olarak ben de işimi yapıyorum.

And, as your supervisor, I'm doing mine.

Click to see more example sentences
amir superior

O senin amirin!

He's your superior!

Ve şimdi de Memur Ray Portnow'un amiri Teğmen Marcus Duvall dışarı çıkıyor

And now Lieutenant Marcus Duvall that's Officer Ray Portnow's superior is coming out of

Bu yüzden, Amirin ben oluyorum.

Therefore, I am your superior.

Click to see more example sentences
amir handler

Üç hafta önce, amiri onunla tüm iletişimi kaybetti.

Three weeks ago, his handlers lost all communication with him.

Sydney'yle ben amir mi değiştirdik yoksa bu özel bir durum mu?

Are Sydney and I switching handlers, or is this a special occasion?

Başka bir amir istiyorum.

I want another handler.

Click to see more example sentences
amir commandant, commander

Ve Amir Wasif, komutan, Wardak bölgesi.

And Amir Wasif, commander, Wardak district.

Dedektif, siz Teğmen Harun'un amiri olarak buradasınız.

Inspector, you're here as Lieutenant Haroun's commanding officer.

Amir McGinnis'in artık bir çocuğu yok.

Commander McGinnis doesn't have children anymore.

Click to see more example sentences
amir in charge

Ne, sence sen burada amir misin sen ve senin ufak prensesin?

What, you think you're in charge here, you and your little princess?

Burada hakim yok jüri yok ve amir de benim!

There's no judge, no jury, and I'm in charge!

Bay Cross, burada amir benim.

Mr. Cross, I'm in charge here.

Click to see more example sentences
amir overlord

Amir onu canlı canlı yaktı.

Overlord burned him alive.

Faşist amirleri devirmek için yeni bir yol.

A new currency to overthrow the fascist overlords.

Bir amiri çıtır çıtır yaktın.

Burned an overlord to a crisp.

Click to see more example sentences
amir charge

Ne, sence sen burada amir misin sen ve senin ufak prensesin?

What, you think you're in charge here, you and your little princess?

Burada hakim yok jüri yok ve amir de benim!

There's no judge, no jury, and I'm in charge!

Bay Cross, burada amir benim.

Mr. Cross, I'm in charge here.

Click to see more example sentences
amir masterful, master

Amir Fai, teşekkür ederim.

Master Fai, thank you.

Amir DH Choi Jeong-min.

Master CB CHOI Jeong-min.

Küçük Zhang, ben Amir Fai!

Little Zhang, Master Fai here

amir president

Yani Amir Kim birdenbire Şef Cha ve Başkan'ı vurdu öyle mi?

So Director Kim suddenly shot Chief Cha and the President?