Turkish-English translations for ampirik:

empiric, empirical · other translations

ampirik empiric, empirical

Ben bir bilim adamı değilim, ve,, benim sorumluluğum benim işim Ben bir sonuca ulaşmadan ampirik kanıt toplamak için.

I'm a scientist, and it's my job, my responsibility, to gather empirical evidence before I reach a conclusion.

Ben ampirik kanıt var.

I have empirical proof.

Ampirik bir değer değil bu.

This is not empirical.

Click to see more example sentences