Turkish-English translations for amplifikatör:

amplifier · amp · other translations

amplifikatör amplifier

Onun psişik amplifikatörü olmadan, gücü büyük ölçüde azaldı.

Without his psychic amplifier, his power is greatly diminished.

Bilim adamları, sana daha çok amplifikatör yaparlar.

Scientists, they'll build you more amplifiers.

Sana daha çok amplifikatör yaparlar.

They'll build you more amplifiers.

Click to see more example sentences
amplifikatör amp

Amplifikatörlerden, elektro gitarlardan bahsediyorum, belki lazerler, ve duman makineleri

We're talking amps, electric guitars, maybe even lasers and smoke machines.

Payıma düşen bir gitar, amplifikatör ve sırt çantası.

My share is one guitar, one amp, and one knapsack.