Turkish-English translations for analık:

maternity · mother · other translations

analık maternity

Analık iznin bir kaç gün önce sona erdi.

Your maternity leave ended a few days ago.

Analık içgüdüsü her zaman mantıksızdır.

Maternal instinct is always irrational.

analık mother

Ne kadar analık dışı.

How un-motherly of you.