Turkish-English translations for andırmak:

resemble · other translations

andırmak resemble

İlk kaynamada, kabarcıklar fokurdar ve küçük balık gözlerini andırır.

At first boil, bubbles hiss and resemble tiny fish eyes.

Bazı mikroskobik yosunlar, uzak galaksileri andırır.

Some microalgae resemble distant galaxies.

Ve andırmak, şey gibi kelebek.

And resemble, look like butterfly.