anlıyor

Bunu şimdi anlıyorum ve bir gün sen de anlayacaksın. Ama o zamana kadar başka seçeneğin yok.

I see that now, and one day you'll see it, too, but until then you don't really have a choice.

Belki de bunun için doğru bir zaman değil, anlıyor musun?

Maybe this isn't the right time for this, you know?

Ve bu sefer, bana her şeyi anlat!

And this time, tell me everything!

Lütfen bana her şeyi anlat.

Please, tell me everything.

Şimdi bana o gece ne olduğunu anlat.

Now tell me what happened that night.

Evet, ama sen anladın, değil mi?

Yeah, but you get it, right?

O benim arkadaşım ve bana her şeyi anlattı.

He's my friend and he told me everything.

Hadi her şeyi anlat bana.

Come on, tell me everything.

Şimdi. Bana anlatmak istediğiniz bir şey var mı?

Now, is there anything you want to tell me?

Şimdi bana her şeyi anlat.

And now, tell me everything.