Turkish-English translations for anlaşmalı:

arranged · other translations

anlaşmalı arranged

Güven bana, bu ailedeki hiçbir şey anlaşmalı değil.

Trust me, nothing in this family is arranged.