anlaşmaya

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Babam beni kurtarmak için onunla bir anlaşma yaptı ve şimdi bu onu öldürüyor.

My father made a deal with him to save me, and now it's killing him.

Şimdi, benim için, büyük bir anlaşma değil. .fakat onun için

Now, for me, it's not that big a deal, but for her

Bu benim için iyi bir anlaşma değil.

That's that's not as good a deal for me.

Bu onun için iyi ve gerçek bir anlaşma.

This is a good deal for him. It's for real.

Bu genç bir kızın iyi bir teklif ve iyi bir anlaşma alması ile ilgili.

This is about getting a young girl a good deal, a good offer.

Sadece biraz eğlenmek, sahip oldu, bak büyük bir anlaşma nedir?

Look, I was just having a little fun, what's the big deal?

Ve bu ikimiz için de gayet iyi bir anlaşma.

And this is definitely a good deal for both of us.

Bu büyük bir anlaşma değil.

This is not a big deal.

Güven bana, bu iyi bir anlaşma.

Trust me, this is a good deal.