anlamıyla

Evet, ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor.

Yes, but that doesn't mean anything.

Oh hayır yani iyi bir şey, iyi anlamda.

Oh, no, no, no. I mean, it's good, yes.

Sonunda bir şeyler hissettiğim anlamına gelir ve şu an ben kendimi mutlu hissediyorum.

It means that I'm finally feeling something, and right now, I I feel happy.

O zaman biz bile değiliz anlamına gelir ve bu düzeltmek için tek bir çok talihsiz bir yolu var.

Well, then that means we're not even, and there's only one very unfortunate way to fix that.

Seni seviyorum bu da senin için en iyisini istediğim anlamına geliyor.

Look, I love you. Which means I want what's best for you.

Bu Benim için çok anlamlı bir şey bu.

It's this really means something to me.

Ya da bu, ona bir şey olduğu anlamına geliyor?

Or does it mean something happened to her?

Yani, bu çocuk senin için ne anlam ifade ediyor.

I mean, what does this kid mean to you?

Bu iyi bir fikir olduğu anlamına gelmiyor.

Doesn't mean that it's a good idea.

Bu bazen ölmek anlamına gelir bazen de bir sürü insanı öldürmek anlamına gelir.

Sometimes that means dying Sometimes it means killing a whole lot of people