Turkish-English translations for anlama:

means, meaning · understanding · realization · insight · other translations

anlama means, meaning

Evet ama bu bizim için ne anlama geliyor?

Yeah, but what does that mean to us?

Peki, yani şimdi, ne anlama geliyor bu?

So, so, so, what does this mean?

Sence bu ne anlama geliyor?

What do you think this means?

Click to see more example sentences
anlama understanding

Şimdi, beni dinle ve beni anlamaya çalış.

Now, listen to me and try and understand me.

Sen de beni anlamaya çalış.

You try and understand me.

En azından anlamaya çalış!

At least try to understand!

Click to see more example sentences
anlama realization

Ama şimdi bunun gerçekten ne olduğunu anlamaya başladım.

But now I'm starting to realize what it really is.

Bunun yerine, sadece gerçeği anlamaya çalış.

Instead, only try to realize the truth.

Jenna, çabuk, Liz Lemon ne yaptığımı anlamadan kaç.

Jenna, quick, run, before Liz Lemon realizes what I did.

anlama insight

Düşündüm ki, Lauren ve Leeza gerçek anlama ve yeteneklerini gösterdiler.

I thought Lauren and Leeza showed real insight and ability.

Anlama terapisi ayrıca psikodinamik terapi olarak da bilinir.

Insight therapy is also known as psychodynamic therapy.