Turkish-English translations for anlayışlı:

understanding · insightful · sympathetic · considerate · wise · receptive · gentle · discerning · other translations

anlayışlı understanding

Her konuda bu kadar anlayışlı olduğunuz için çok teşekkür ederim.

Thank you for being so understanding about everything.

Bir şey söylemeliyiz. Lawrence ve Justin çok anlayışlı adamlar, değil mi?

I mean, I guess Lawrence and Justin are pretty understanding guys, right?

Sen sabırlı ve anlayışlı olmaya devam et.

You just keep on being patient and understanding.

Click to see more example sentences
anlayışlı insightful

Anlayışlı bir soru bile değil.

Not even an insightful question.

Ben oldukça anlayışlı bir insanım.

I'm a very insightful person.

Bilgili, anlayışlı ve yaşlı bir hippi.

A wise, insightful, old hippie.

Click to see more example sentences
anlayışlı sympathetic

Bence çok anlayışlı ve gerçekten çok güzel.

I think she's so sympathetic and she's so beautiful.

O halde belki daha anlayışlı olmalısın.

Then perhaps you should be more sympathetic.

Sen çok anlayışlı bir erkek olmalısın.

You must be a very sympathetic guy.

Click to see more example sentences
anlayışlı considerate

Seni düşünceli, nazik ve anlayışlı bir adam yapmıştım.

I made you thoughtful and kind and considerate.

Ölüm anlayışlı ya da adil değildir.

Death is not considerate or fair!

Nazik ve anlayışlı.

Kind and considerate.

Click to see more example sentences
anlayışlı wise

Akıllı, çalışkan ve anlayışlı Kang Soo Jung.

Wise, hard working, and sensible Kang Soo Jung.

Bilgili, anlayışlı ve yaşlı bir hippi.

A wise, insightful, old hippie.

Anlayışlı, bilge Tony burada.

Just wise, insightful Tony.

Click to see more example sentences
anlayışlı receptive

İçimde bir his var Bayan Powell benim varlığıma çok anlayışlı olmayacak.

I got a feeling Ms. Powell won't be very receptive to my presence.

Bu akşam pek anlayışlı değilsin.

You're not very receptive tonight.

O kadar anlayışlı değildi.

She wasn't that receptive.

Click to see more example sentences
anlayışlı gentle

Bence o çok nazik, anlayışlı bir adam.

I think he's a very gentle, understanding man.

Ve tabii, tatlı, yumuşak, rıza göstermiş, masum" "hassas, anlayışlı, sadık, saf ve tapan bir kadın kalbi!

And a sweet, gentle, pleading, innocent, delicate "sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart".

Sence nasıl? Bence, değil çok kibar ve anlayışlı biri

Not really, I think he can is very gentle and considerate

anlayışlı discerning

Ona, sorumlu ve anlayışlı bir kalp ver.

Give him an enquiring and discerning heart,