Turkish-English translations for anma töreni:

memorial · other translations

anma töreni memorial

En sonunda, bütün bu yıllardan sonra, Biz bir anma töreni yapacağız.

Finally, after all these years, we're going to have a memorial service.

Yargıç Stark kısa bir matem süresi istedi ama yarınki anma töreninden sonra müsait olacak.

Judge Stark has asked for a brief mourning period, but she'll be available after tomorrow's memorial service.

Sadece bir dakika, Memur Howard'ın anma töreni hakkında.

Just one minute about Officer Howard's memorial service.

Click to see more example sentences