Turkish-English translations for annelik:

maternity · mothering · motherhood · other translations

annelik maternity

Peki, bu senin annelik içgüdün, ama hala anlamıyorum.

Well, that's your maternal instinct, but I still don't understand.

Bir çeşit garip, anaç annelik mi?

Some sort of bizarre, maternal surrogate?

O senin annelik içgüdün.

It's your maternal instinct.

Click to see more example sentences
annelik mothering

Sen ve ben birlikte iyi bir annelik yapabiliriz.

You and me together can make a good mother

Annelik kaygılarım onun için değil, çünkü o benim oğlum değil!

My motherly concern is not for him because he's not my son.

Annelik içgüdüsü belki de?

A mothers instinct, perhaps?

Click to see more example sentences
annelik motherhood

Anneliğin nasıl gökkuşağı ve tek boynuzlu at olduğu hakkında güneşli günlerde ve

I don't know. How motherhood is all about rainbows and unicorns and sunny days and

Bence annelik çok doğal bir içgüdü.

I think motherhood's a very natural instinct.

Ev dikkatini bitir, virgül. evlilik, annelik virgül, yardım virgül. İhtiyaç duymalı

End home careness, comma. marriage, motherhood comma, help comma. must need

Click to see more example sentences