Turkish-English translations for anonim:

anonym, anonymous, anonymity · incorporate, incorporated · other translations

anonim anonym, anonymous, anonymity

Ertesi gün, bir anonim arayan Ben geride bir ceset bıraktığını söyledi.

Next day, an anonymous caller said that I left a body behind.

Nihayet, anonim mektuplar başladı.

Finally, the anonymous letters began.

Ed anonim olamıyordu ve bu onu etkiliyordu.

Ed couldn't be anonymous, and it was affecting him.

Click to see more example sentences
anonim incorporate, incorporated

Burası Leverage Anonim Şirketi Portland Şubesi.

This is leverage incorporated, portland branch.

John Storm, Muhteşem Dörtlü Anonim Şirketi.

John Storm, Fantastic Four Incorporated.

Şey belki dükkanı anonim şirketleştirsen iyi olur.

Well maybe you'd better incorporate the store.

Click to see more example sentences