Turkish-English translations for anorak:

anorak · other translations

We also found translations for word anorak in English.

anorak anorak

Kırmızı bir anorak gri okul üniforması ve kırmızı Wellington çizmeleri giyiyordu.

She was wearing a red anorak, gray school uniform, and red Wellington boots.

Bir anorak içinde sıçan gibi.

Like a rat in an anorak.

Küçük, minicik bir anorak.

A tiny little anorak.

Click to see more example sentences