Turkish-English translations for anormallik:

anomaly · abnormity, abnormality · other translations

anormallik anomaly

Şu an hiç de jeolojik olmayan bir anormallik bulduk, çok büyük ve çok yüksek.

Right now, we found an anomaly that is not geological at all; it's very big, very high.

Evet ama bir anormallik buldum.

Yes, but I found an anomaly.

Bu bir anormallik değil, Deck.

That is not an anomaly, Deck.

Click to see more example sentences
anormallik abnormity, abnormality

Ayrıca görsel ve işitsel sanrı ya da diğer davranışsal anormallikler yok.

And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?

Tamam, diyor ki Isabel'in sol elmacık kemiğinde bir anormallik var.

Okay, it says here there's an abnormality to Isabelle's left cheekbone.

Yapısal anormallik yok.

No structural abnormalities.

Click to see more example sentences